TAXI RIJEKA
MENU
itl.ger.eng
O nama
On-line upit
Usluge
Cjenik Taxi Rijeka
Vozila
Marketing
Zakoni u prometu
Zakoni pravilnici i obavijesti
Grad Rijeka
Gradovi
Kvarnerska rivijera
Istra
Otok Rab
Otok Cres
Otok Krk
Otok Losinj
Otok Pag
Putnički transferi
Preporučamo
Zračna luka Rijeka - Krk
Zračna luka Pula
Zračna luka Pleso
Taxi Rijeka
ACI Marine
Partneri
Apartmani i agencije
 RSS - Favorites
 English
 Deutsch
 Italiano
 Ruski

Kontakt telefon 091/500-3355 e-mail: taxirijeka@net.hr


Taxi služba, prijevoz putnika, najam vozila s vozačem, usluge transfera, TEL 091 500 33 55 - Krešimir

Regija Istra - Taxi Rijeka do/od Istra - povijest

TAXI RIJEKA - RIJEKA TAXI, RIJEKA-TAXI TEAM
 
RIJEKA - CROATIA     RIJEKA - HRVATSKA
 
Taxi "Transfer service" Rijeka group je obrt za Taxi usluge, prijevoz putnika. Bavimo se Aerodromskim transferima, Taxi uslugama, Prihvatom putnika na Aerodromskim terminalima, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i sl... Dugogodišnje iskustvo garancija je kvalitete prijevoza i nivoa usluge koju trebate. Opširnije o nama pogledajte na našim stranicama kojima pristupate klikom na link. Također za sve informacije i ponude možete nas kontaktirati putem on-line obrasca, direktno na e-mail ili telefonskim putem. Među našim mnogobrojnim klijentima su najpoznatije svjetske kompanije, budite i Vi, te impresionirajte svoje poslovne partnere našom uslugom VIP prijevoza i Taxi službe Rijeka.  
 
 
 
NARUČITE SVOJE VOZILO taxirijeka@net.hr
ILI TELEFON 091 500 33 55
 
 
 
 

 

Povijest Istre
 

Prvi ljudi

Prvi dokazi o postojanju praljudi na području Istre datiraju iz razdoblja starijeg paleolitika. Starost kamenog udarača izrađenog rukom pračovjeka procjenjuje se na 2 milijuna do 800.000 godina i pronađen je u blizini Pule, u špilji Šandalja. Nalazi iz razdoblja mlađeg paleolitika (40-10.000 godina) nalaze se na lokalitetima Šandalja II te u Romualdovoj pećini u Limskom kanalu. U Romualdovoj pećini (11 km od Vrsara i 9 km od Rovinja) pronađeno je mnoštvo kostiju od preko 40 životinjskih vrsta, kao što su spiljski medvjed, spiljski lav, leopard, spiljska hijena, divlji konj, veliki jelen, snježni zec i dr., uglavnom plijen tadašnjih praljudi-lovaca. Pronađeno oruđe ukazuje na postojanje čovjeka iz razdoblja starijeg kamenog doba, a pećina je i zanimljivi speleološki objekt s pećinskim ukrasima, šišmišima i drugim životinjama. Ime je dobila po svecu Romualdu koji je uz molitvu i meditaciju u pećini boravio tri godine, od 1001. do 1004. godine. Niz ostalih prahistorijskih nalaza kroz neolit, mlađe kameno doba (6.000 – 2.000 g. prije Krista) dokazuje da ljudi napuštaju isključivo lovačko zanimanje i započinju uzgoj stoke i sijanje žitarica. Oruđe i oružje obrađuju finije, a počinju izrađivati i zemljano posuđe.

 

Predpovijesna naselja

 

Sredinom 2. tisućljeća prije Krista na vrhovima brežuljaka i istaknutim točkama iznad dolina na području cijelog istarskog poluotoka nastaju naselja – gradine. U Istri je zabilježeno više od 400 gradina što ukazuje na veliku naseljenost poluotoka u razdoblju brončanog i željeznog doba. Bile su uglavnom kružnog, elipsoidnog oblika i okružene zaštitnim zidinama. Kod većih gradina zidine su se kretale u nekoliko pojaseva. Korištena je posebna tehnika gradnje gdje su veliki komadi kamenja slagani bez vezivnog sredstva (suhozid). Stambene kuće bile su osim četverokutnog oblika i kružnog tlocrta te su vjerojatno imale krov od kamenih ploča poput današnjih poljskih kućica (kažuna), što pretpostavlja da se isti oblik gradnje zadržao u Istri neprekinuto od brončanog doba sve do danas.Najbolje očuvani lokaliteti prapovijesnih gradina nalaze se pored Pule (Nezakcij), kod Rovinja (Monkodonja) te kod Poreča (Picugi – naziv za tri gradinski utvrđena brežuljka). Nezakcij je poznat kao posljednja prijestolnica i 'glavni grad' Histra, vjerojatno prvih stanovnika Istre. Histri su bili organizirani u rodovske zajednice, a osim trgovinom, bavili su se lovom, ribolovom, poljodjelstvom i stočarstvom (posebno ispašom ovaca i koza). Rimski su pisci znali za Histre po njihovom gusarenju i spominjali ih u svojim tekstovima.  Krajem 3. stoljeća prije Krista Histri dolaze u sukob s Rimljanima koji ih u nekoliko navrata napadaju. Znamenit je opis rimske opsade i osvajanja Nezakcija 177. godine prije Krista kada se histarski kralj Epulon da ne padne živ Rimljanima u ruke, ubio, probivši se mačem u trenutku kad su rimski vojnici ulazili u naselje. Ovaj je opis poznat iz teksta Tita Livija, rimskog povjesničara iz Augustovog doba. Ispod sjevernih vrata Nezakcija tzv. Porta Praehistorica nalazio se kanal za otjecanje kišnice s kamenom rešetkom slivnika.

Rimsko doba

Rimljani uvode na područje Istre novu organizaciju, provode kao i u cijeloj Europi, prvu urbanizaciju, grade ceste i povezuju gradove čime znatno pomažu razvoju trgovine. Istra je poznata po kvalitetnom kamenolomu što su znali i Rimljani, tako da danas uz cijelu zapadnu obalu Istre vidimo mjesta antičkih kamenoloma odakle su uzimali građu za svoje velebne građevine. I pulski je amfiteatar građen od domaćeg vapnenca. Upotrebu kamena doveli su Rimljani do savršenstva kroz nov način gradnje, obradu i ukrašavanje kamena. Velike dijelove najboljih zemljišnih posjeda pretvaraju u državne posjede (ager publicus), na koje naseljavaju rimske kolone i umirovljene vojnike-veterane. Mnogi su posjedi pripadali carevima, članovima njihovih obitelji i njihovim prijateljima. Grade ville rusticae, koje služe za stalno stanovanje ili povremeno ljetovanje gospodara te za proizvodnju različitih proizvoda. Niz nalazišta, a u Istri je zabilježeno gotovo 300 antičkih lokaliteta, govori o postojanju različitih radionica: za pečenje gline i izradu lončarskih proizvoda, za izradu i bojenje tkanine, ciglane, radionice amfora od kojih je ona u Červaru kod Poreča izrađivala amfore čak i za potrebe careva.

 

Razdoblje bizanta

 

 

Više od pet stoljeća rimske vladavine prekinule su barbarske invazije i selidbene struje germanskih Gota koji konačno 476. godine ruše već uzdrmano Zapadno Rimsko Carstvo. Međutim, nakon 30-tak godina, Justinijan, car Istočnog Rimskog Carstva, obnavlja imperij, a bizantska će se vlast u Istri održati do 751. godine. Na osvajačkom putu od Carigrada do Ravenne u sjevernoj Italiji, gdje uspostavlja novu zapadnu prijestolnicu 535. godine, podiže niz monumentalnih građevina, a jedna od najljepših nalazi se upravo na istarskom poluotoku u Poreču.  Vladavina Bizanta donosi Puli i okolici razvijen kulturno-umjetnički život. Ravenski biskup Maksimilijan (rodom iz Veštra južno od Rovinja) dao je sagraditi monumentalnu trobrodnu baziliku, od koje je danas ostala sačuvana samo jedna od dviju memorijalnih kapela križnog oblika. Zbog ljepote ukrasa u mramoru, mozaiku i štukaturi, bazilika je nazvana Sveta Marija Formosa (Sv. Marija Krasna). Kao i bazilika, i obje su kapele bile ukrašene podnim i zidnim mozaicima. O Maksimijanu priča legenda da je prilikom oranja našao zakopano zlato koje je poklonio caru Justinijanu, a ovaj ga je zauzvrat nagradio biskupskom stolicom. Poreč posjeduje jednu od najljepših ranobizantskih crkava u Europi nazvanu Eufrazijeva bazilika prema imenu porečkog biskupa koji je u 6. stoljeću dao podići raskošnu trobrodnu baziliku na mjestu starije crkve.

Srednjovjekovni gradići

 

U prvim stoljećima ranog srednjeg vijeka u Istru prodiru razna barbarska plemena. Dok su Avari i Langobardi vršili kraće upade i uglavnom se nisu zadržali u Istri, Slaveni su se proširili po čitavom poluotoku i zaposjeli mnoge dijelove njegove unutrašnjosti. Godine 788. Istra ulazi u sastav Franačke države koja uvodi feudalni sistem, potiče naseljavanje Slavena, često na zemljišna područja u vlasti gradova. Time gradovi gube svoju samoupravu (naslijeđenu još iz rimskog razdoblja), te slabe, a istodobno jača moć Crkve na koju se vlast Karla Velikog posebno oslanjala. Slabljenjem Franačke države i njenim usitnjavanjem, Istra potpada najprije pod italsko kraljevstvo, godine 952. pripojena je vojvodini Bavarskoj, 976. vojvodini Koruškoj, da bi konačno u 11. stoljeću postala samostalno područje pod vlašću crkve, odnosno patrijarha iz Akvileje (sjeverna Italija) i dijelom pod njemačke feudalne obitelji. Različiti će interesi (crkva, njemačko plemstvo, Mletačka Republika) na području cijelog istarskog poluotoka stalno izazivati nove sukobe, pljačke i razaranja u kojima će najviše stradavati upravo nezaštićeno seljačko stanovništvo.Gradići u unutrašnjosti Istre najčešće su bili smješteni na vrhovima brežuljaka koja su im pružala prirodnu zaštitu. Dodatno se gradovi zbog čestih napada susjednih feudalaca ili pak Venecije, osiguravaju gradskim zidinama s nizom kula i tornjeva te često i pokretnim mostom. Dok izvana izgleda kao tvrđava, srednjovjekovni je grad iznutra isprepleten uskim krivudavim ulicama koje prate kružni tok zidina, a centar gradskog života su crkva i trg. Gradske lože javljaju se krajem srednjeg vijeka, jačanjem urbane kulture. To je mjesto sakupljanja građana, mjesto donošenja odluka gradskih otaca. Koristile su u svim oblicima javnog života. Ukoliko su se nalazile izvan zidina uz ulazne kule ili vrata, služile su kao zaklon putnicima u vrijeme kada su gradska vrata bila zatvorena.
Obratite nam se s povjerenjem taxirijeka@net.hr
 
Telefon 091 500 33 55 - Krešimir
 
TAXI RIJEKA - RIJEKA TAXI, RIJEKA-TAXI TEAM
 
RIJEKA - CROATIA     RIJEKA - HRVATSKA

 ►  Istra  - Tuesday, May 5, 2009
  |   Print   |   Home

  

Copyright©2008-2013. by Transfer service - All rights reserved.
Taxi Rijeka - Rijeka Taxi - Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o. Rijeka
TREBATE LI VOŽNJU?   NARUČITE TAXI
Mobitel: 091 / 500 3355 - Telefon: 051 / 335 138
Link na ostale informacije o taxi uslugama